بزرگترین مشکلات در لباس بتمن Comes Down to این Word که با شروع “W”

از عمدهترین همین مشکلات ایراد در بصیرت و نیاز به هماهنگی دارای تکنسینهای پشت صحنه بود که قسمتهای موتوری لباسها را کنترل می کردند. مارسدن در فیلمی که از پشت صحنه «مردان ایکس» ساخته شد تعریف و تمجید میکند اولین روزی که بازیگران اهمیت سرهمیهای چرمی خویش بیرون رفتند، از آن ها خواسته شد تا به جهت وصال به مجسمه آزادی از روی دیوار دریایی عبور کنند. سهگانهی کلیدی «لاکپشتهای نینجای جهشیافتهی نوجوان» (Teenage Mutant Ninja Turtles) ابرقهرمانهای پرآوازهی لاکپشتی را اساسی لباسهای عروسکی استادانه ساختهشده به وسیله سوله مخلوقات جیم هنسون به صحنه آورد. جاش پیس، که نقش رافائل را در فیلم مهم بازی میکرد، به هالیوود ریپورتر گفته میباشد احساس میکرد در لباسی که هر اینچ از بدنش را پوشانده بود اسیر شده است. پندمیک پیش از تصویربرداری دارای کار بر روی بازی را شروع کرد. جولیان چکلی گفت که پرینت سه بعدی باعث شد آن ها سریعتر از قبل کار کنند . لباس های بتمن در 11 طرح مختلف و عمل کشته از پاراگراف لباس مخفی، لباس پادشاهی، لباس بتمن فراتر از لباس، Justice Armored و Armor موجود است. مارسدن حتی تا آنجا پیش رفت که گفت: «با پوشیدن همین لباسها کمتر از هر زمانه دیگری میتوان احساس ابرقهرمان بودن داشت.» اگر چه این لباسها به عامل مغایرت با لباسهای کمیک «مردان ایکس» از سوی طرفداران نقد شدند، البته برای بازیگرانی که مجبور به پوشیدن آن‌ها بودند هم نقص‌ بزرگی محسوب میشدند. بعدها اعلام شد بروس وین (که در آتی به بتمن تبدیل میشود) و چند از معاندان او (پیش از تبدیلشدن به شخصیتهای ابرشروری که میشناسیم)، در این تیم حضور پیدا خواهند کرد. نتیجه اش لباسی بی آلایش و سیاه شد که هیچ ظرافت و جذابیت خاصی نداشت و به لحاظ می رسید چیزی می باشد که بروس وین امکان ندارد سراغش برود. دستکش بتمن اکثر زمان ها از چرم سیاه رنگ میباشد و در پایین آن سه تیغهٔ مثلثی وجود دارد. اما چنین لباسهایی در فیلم دیده نمی شد و جهشیافتهها کلیه لباسهای تنگی از چرم سیاه بر تن می‌کنند که یادآور لباسهای فیلمهای اکشن اواخر ده سال ۱۹۹۰ مانند «ماتریکس» (The Matrix) بود. اما که انواع متعددی از لباس های بتمن به شکلهای گوناگون بعد از آن از گذشت دهه های متعددی از سری فیلم فوق العاده وکتاب کمدی وجود دارااست ، ولی طراحان ایرلندی یک لباس خیره کننده از بازی ویدئویی Arkham Origins را گزینش کردند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حساس لباس بتمن لباس بتمن لباس بتمن وب وب سایت خویش باشید.

حتما بخوانید:
How Do You Define Rug? Because This Definition Is Pretty Laborious To Beat.