بیمه شخص ثالث در مناطق آزاد بیمه آسماری

الحاقیه بیمه طومار فرد ثالث چیست؟ در صورتی که بیمه فرد ثالث مبتلا تغییراتی از پاراگراف تغییر تحول نرخ بیمه طومار یا نام بیمه گذار شود، می قدرت در خواست الحاقیه از شرکت بیمه گر داشته باشید. بها بیمه طومار فرد ثالث وسیله نقلیه خودم را چطور تحلیل کنم؟ شما می توانید اهمیت مراجعه به سامانه آیریس اساسی وارد کردن داده ها خودروی خویش و اطلاعات بیمه طومار پیشین به همه قیمت های شرکت های بیمه دسترسی داشته باشید و پس از مقایسه اقدام به خرید نمایید. خواسته از فرد ثالث، هر فردی است که به منجر حوادث وسایل نقلیه موتوری در گیر زیان‌های بدنی و مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. کمپانی بیمه، زمان صدور بیمه‌نامه فرد ثالث، اهمیت دریافت حق‌بیمه حوادث راننده، خویش راننده را نیز تا حد دیه ماه حرام ذیل پوشش بیمه حوادث قرار می‌دهد؛ بیمه حوادث راننده مسئولیت جبران خسارت‌های فوت و نقص کاربر راننده مقصر را به عهده دارد و همینطور شامل پرداخت هزینه‌‌های درمان راننده است. بدیهی می باشد علت این تفاوت حق بیمه ارتقا احتمال وقوع حوادث بدلیل تردد اکثر همین خودروها نسبت به خودروهای شخصی هست . در چنین شرایطی در صورت وقوع رخداد شرکت بیمه طبق قانون به تناسب حق بیمه ای که کاهش اخذ کرده میباشد ضرر کمتری را پرداخت می‌کند مقدار ضرروزیان کمتر در گزینه اتومبیل های مسافربر باطن شهری و ماشین کرایه ای ده % و در مورد اتومبیلهای مسافربر برون شهری بیست % از هر ضرروزیان خواهد بود .
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي شود. تبصره۶ ـ در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق مي تواند فارغ از سپردن تأمين يا تضمين مورد قضیه تبصره (۲) ماده (۳۰۶) ضابطه آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) تصویب شده ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ نسبت بیمه شخص ثالت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند. تبصره۲ـ در آيين طومار موضوع اين ماده طرز تخفيف يا افزايش در حق بيمه به شکل پلكاني و متناظر به تفكيك در آیتم خسارات مالي و بدني تعيين مي شود. در آيين نامه مورد قضیه اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار میانگین و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.
تبصره۱ـ دارای از حیث اين ضابطه اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه می باشد و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي شود. بيمه طومار آتش‌سوزي پوششي میباشد براي جبران خسارت‌هاي وارد به اموال و دارائي‌هاي منقول و غيرمنقول که وابسته به بيمه‌گذار و يا در تصرف قانوني وي باشد. امروزه اهمیت توسعه فعالیت های صنعتی خرید بیمه ارزان ، عمرانی و طرح های ساختمانی و ارتقا احتمال خطرات پیش بینی نشده و وقوع ضرروزیان های تبارک به سرمایه های کلان ، نیاز به پوشش بیمه ای بیش از پیش احساس می شود. در این زمینه بیمه های مهندسی از پاراگراف رشته های مورد دقت صاحبان صنایع و سرمایه در بازارهای جهانی محسوب می شود که دارای توجه به کاربردهای متفاوت آن از تنوع زیادی برخوردار هستند.
با این حال حتی بعد از آن از اعمال تخفیف‌ حق بیمه دریافتی از بیمه‌گزار نباید از دستکم حق بیمه‌ای که بیمه مرکزی اعلام کرده هست کاهش باشد. در نظارت نرخ بیمه ثالث ایران هم بعضا از این تخفیف‌ها اعمال می‌گردد. بله پس از دریافت الحاقیه مربوط به حذف تخفیف از بیمه طومار شخص ثالث وسیله نقلیه فروخته شده از سایر کمپانی های بیمه می اقتدار بیمه شخص ثالث خودروی جدید را دارای اعمال تخفیف های منتقل شده نزد بیمه ایران تمدید کرد . در بیمه فرد ثالث فرد نخستین راننده فرد ثانی شرکت بیمه و سایرین فرد ثالث محسوب می‌شوند.
البته بایستی همین نکته را بدانید که بیمه حوادث راننده فقط و تنها جبران ضرر و زیان های جانی را بر عهده می گیرد و در قبال ضرر و زیان های مالی مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد. دارای اعتنا به همین که بیمه فرد ثالث اجباری می باشد ، نداشتن بیمه ثالث می تواند برای دارندگان وسیله نقلیه دردسر ساز باشد. احتمالا علت فراموشی سررسید بیمه طومار به علت مشکلات مالی، مشغله کاری، فراموشی و … باشد.
مدت بیمه شخص ثالث یک‌سال هست البته قابلیت صدور بیمه طومار کوتاه مدت در مقاطع هنگامی دو ماهه (با پرداخت ۲۵% حق بیمه سالیانه )، چهار ماهه (با پرداخت ۴۰% حق بیمه سالیانه ) و شش ماهه ( حساس پرداخت ۶۰% حق بیمه سالیانه ) وجود دارد. گرفتن الحاقیه ارتقا تعهدات بدنی بیمه فرد ثالث برای همه بیمه طومار های صادرشده قبلی منتفی است. ۳- چنانچه راننده مقصر باشید، هم به جهت هزینه های درمانی و نیز برای دیه نقص کاربر می‌توانید از بیمه حوادث راننده به کارگیری کنید. ولی صرفا دیه ماه معمولی به شما تعلق می‌گیرد؛ حتی در صورتی که در ماه حرام، تصادف کرده باشید.

  • بیمه یک قرارداد دو طرفه است که کلیدی اعتنا به درخواست‌های بیمه‌گزار سقف تعهدات کمپانی بیمه مشخص و معلوم ‌می‌شود.
  • باید گفت به غیر از شخص راننده تمام سرنشینان ماشین به عنوان شخص ثالث برشمرده میگردند به عبارت دیگر چنانچه سرنشینان در گیر ضرر و زیان بدنی شوند، هزینه هایی مانند دیه یا این که هزینه های درمان از طرز بیمه شخص ثالث جبران می شود.
  • انقدر همین فرایند پرسرعت و راحت رخداد به‌زمین‌خورد که دیگه حاضر نیستم برم نمایندگی بیمه بخرم.
  • تبصره ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ اضافی بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.
  • تصور کنید، رانندگی شما اساسی اتومبیل و یا این که موتورسیکلت سبب ساز به وجود داخل شدن زیان بدنی و یا این که مالی به جهت افراد دیگر باشد و در آن حادثه مقصر شناخته شوید، مطابق ضابطه شما در قبال جبران این ضرر و زیان مسئول می‌باشید.
  • تبصره ـ بيمه مركزي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند داده ها مربوط به وسايل نقليه مذكور را به رخ برخط در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

به کلیه افراد و کسانی (اشخاص حقیقی یا این که حقوقی) که وسیله نقلیه موتوری نظیر اتومبیل و یا موتورسیکلت به آنان ضرر بدنی و یا این که مالی وارد کند به جز خود راننده‌ی مقصر حادثه، شخص‌ ثالث گفته می‌شود. تاکید مهم مسئله راننده‌محور بودن بیمه فرد ثالث را به قانون برنامه ششم گسترش نسبت دیتا میشود و اصلی دقت به پرخطر و ناچیز خطر بودن راننده، ­از سال آتی بیمه فرد ثالث به جای اتومبیل به راننده تعلق خواهد گرفت. مطابق قانون جدید بیمه فرد ثالث، برابری مبلغ دیه زن و مرد همچنان باقی باقیمانده هست و این قانون سوای تغییر تحول برقرار است. طبق ضابطه تازه بیمه فرد ثالث باید ضرروزیان حوادث جرحی و فوتی حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به وسیله کمپانی بیمه پرداخت شود. براساس ماده ۱۴ همین قانون بیمه‌گر یا صندوق حسب گزینه مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به بها یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

حتما بخوانید:
⓿ مهمترین و در عین حال ساده ترین مباحث هر فصل شیمی کنکور⓿

برابری دیه بانوان و آقایان

همچنین در صورتیکه تصادف منجر به خسارت مالی اشخاص ثالث شود بیمه‌گر ضرر و زیان وارد شده را تا میزان مقرر در آئینامه اجرای ضابطه بیمه اجباری شخص ثالث جبران می‌کند. 3- بیمه نامه فرد ثالث مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را در قبال ضرر و زیان بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل مزبور به افراد ثالث وارد می‌گردد را ذیل پوشش قرار می‌دهد. از آنجاییکه راننده مقصر اتفاق ، فرد ثالث تلقی نمی شود لذا برای این‌که شخص راننده از مزایای بیمه بهره مند گردد در ماده سه قانون بیمه شخص ثالث مقرر گردیده می باشد که به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماههای غیر حرام یک بیمه نامه حوادث برای راننده صادر گردد . همان‌ طور که تا قبل از این گفته شد به دلیل ناخواسته بودن بیمه شخص ثالث به جهت تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، نداشتن آن حتی به جهت مدت یک روز عواقبی در پی خواهد داشت. اشخاص ممکن هست به دلایل متعددی در تاریخ سررسید غالب به تمدید بیمه‌نامه خود نشوند؛ مواردی مانند فراموشی، مشکلات مالی، عدم دسترسی به محل کار نمایندگی بیمه و … . در چنین شرایطی جریمه دیرکرد بیمه فرد ثالث به صورت روزمره چک و حق بیمه شخص بیشتر خواهد شد.
اشخاص ثالث در این بیمه طومار به همه افرادِ باطن یا خارج از وسیله نقلیه اما به جز راننده خودرو که طی رخداد رانندگی دچار ضرر و زیان بدنی یا مالی شده اند، اشاره دارد. لذا شخص اول، بیمه گذار و فرد ثانی بیمه گر یا این که همان کمپانی بیمه در حیث گرفته شده است. خرید کردن بیمه طومار فوق به جهت وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و … که به وسیله موتور و به رخ زمینی کار می نمایند ناخواسته است. به این معنی که در صورتی که وسیله نقلیه موتوری اهمیت این بیمه نامه نباشد طبق قانون به جهت آن جریمه ای در نظر گرفته شده است. پوشش جانی کلیه خسارات و آسیب‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث را جبران می‌کند. این خسارات شامل غرامت فوت و نقص عضو و هزینه‌های درمانی زیاندیدگان می‌باشد.
عمومی
در صورت بازخورد خودرو به صخره، درخت و … چنانچه سرنشینان آن دچار صدمات بدنی یا این که فوت شوند، همین بیمه همه خسارات را بر عهده می گیرد. البته خساراتی که به راننده اتومبیل وارد شده باشد جزو این پوشش نمی باشد. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و اهمیت پيش بيني در دارایی هاي سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي يابد. در صورتی که بیمه نامه شخص ثالث پیشین شما از کمپانی دیگری خریداری شده، نگران سابقه بیمه اتومبیل خویش نباشید؛ چرا که در صورت تمدید بیمه طومار در بیمه سامان، سوابق تخفیفات گذشته عیناً به بیمه طومار تازه منتقل می گردد.
در واقع در صورتی که خودروی زیر پوشش بیمه شخص ثالث نباشد ممکن می باشد عواقب جبران ناپذیری راننده و یا صاحب و مالک خودرو را تهدید نماید. در در بین کلیه اشکال حرفه های بیمه ای که به وسیله کمپانی های مختلف بیمه ارائه می گردد ، بیمه ثالث جمهوری اسلامی ایران یکی از از پر طرفداارترین گونه بیمه میباشد . در واقع طبق ضابطه نو بیمه فرد ثالث ۱۴۰۰ شرکت‌های بیمه در کنار ارگان‌های نظارتی (مانند نیروی انتظامی، پلیس راهور و …) می‌توانند به اطلاعات رانندگی افراد دسترسی داشته باشند و کلیدی دقت به رانندگی کم‌خطر یا پرخطر افراد بیمه آن‌ها را تهیه و تنظیم کنند.
پوشش های بیمه نامه در واقع همان تعهد های مالی و جانی شرکت بیمه در درمقابل خسارات بیمه گذار می باشد. همانطور که در بالا گفته شد میزان این پوشش ها بر مبنا دیه به عبارتی سال چک کردن می شود. اگر پلیس راهنمایی و رانندگی متوجه شود که خودروی شما فاقد بیمه شخص ثالث میباشد، آن را توقیف و به پارکینگ انتقال میدهد. در این صورت علاوه بر جریمه دیرکرد، بایستی هزینه پارکینگ را هم بپردازید.

نمایندگی بیمه ایران

با دقت به ضابطه بیمه ی شخص ثالث، اگر بیمه‌گزار در مدت قرارداد بیمه طومار از خسارت استعمال نکند، هنگام تمدید بیمه مشمول تخفیف‌های متفاوت خواهد شد. بله ، در صورتی که بیمه شخص ثالث مقفود یا سرقت شود ، بیمه گزار می تواند حیاتی ارائه مدارک تحت به بخش صادر شدن بیمه نامه در شرکت بیمه خویش مراجعه کرده تا ضمن مسدود کردن بیمه نامه مفقود شده به جهت خودداری از سوء استعمال های احتمالی و صادر شدن بیمه نامه المثنی اقدام نماید. بایستی دقت نمایید که در صورتی که صرفا گواهینامه یک نفر تصویب شده باشد و تصادف در دوران به کارگیری شخص دیگری رخ بدهد، هیچ تفاوتی در پرداخت خسارت تولید نمی شود و ضرروزیان به صورت تمام پرداخت می‌شود. در قانون جدید بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۰ امکان انتقال تخفیف در زمان فروش اتومبیل وجود ندارد. به این مفهوم که دیگر داشتن تخفیف بیمه شخص ثالث در زمان فروش اتومبیل امتیاز نیست و هیچ تخفیفی به خرید کننده منتقل نمی‌شود.

انواع زیان بیمه فرد ثالث

۴- همچنین تمامی رانندگانی که در مسافت سالیان ۹۰ تا ۹۵ در گیر خسارت مالی و جانی شده‌اند، به عنوان شخص ثالث میتوانند از کمپانی بیمه، زیان اخذ کنند. بر مبنا همین طرح مقدار حق بیمه فرد ثالث بر مبنا سابقه افراد در مدل رانندگی و رعایت قوانین تعیین می‌شود. در همین زمینه دیتاها شخصی، شغلی، سوابق و سن افراد را حساس همکاری دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی استعلام می‌کنیم و رانندگانی که قوانین را بهتر رعایت می‌نمایند و رانندگی بهتری دارا هستند از تخفیف بیشتری در حق بیمه برخوردار خواهند بود که این تخفیف می‌تواند تا ۵۰ درصد باشد. بله، در همین بیمه طومار پوششی ذیل عنوان حوادث راننده وجود دارد که علاوه بر اشخاص ثالث خویش راننده مسب واقعه را نیز در برابر خسارات جانی تحت پوشش قرار می دهد. حتمی به ذکر می باشد راننده صرفا ذیل پوشش جانی قرار داراست و پوشش مالی شامل آن نمی باشد. اساسی توجه بر نرخ دیه اعلامی و تعداد سیلندر وسایل نقلیه هر سال نرخ شالوده بیمه ثالث تعیین می گردد.

حتما بخوانید:
اسپری رنگ مو موقت چیست و چه مزایا و معایبی برای مو دارد؟

خسارت‌دیدگان تصادف می‌توانند عکس تصادف را ارسال و خسارت دریافت کنند

قطعاً اين اشخاص بايد حق بيمه بيشتري نسبت به اشخاص كم تخلف بپردازند زيرا ريسك ضرر و زیان اين افراد بيشتر است. بيمه شخص ثالث ماشين نظیر بيمه ثالث نيست كه فقط وابسته به فرد است؛ به اين معنی كه بيمه فرد ثالث مي‌تواند متعلق به شخص يا ماشین باشد. بيمه فرد ثالث را تمامي شركت‌هاي بيمه ارائه مي‌دهند و نرخ بيمه در شركت‌هاي متفاوت مي‌تواند متعدد باشد. همچنين تفاوت در كيفيت ارائه خدمات اين بيمه مي‌تواند تأثير بسزايي در ميزان رضايت بيمه‌گزار داشته باشد. کلیه اشخاص حقیقی اهمیت 18 سال سن می‌توانند نسبت به اخذ بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

شخص ثالث کیست؟

در شکل نداشتن بیمه شخص ثالث در تصادف، اگر مالک ماشین مقصر شناخته شود، باید همه هزینه ها را شخصا پرداخت کند. در رخ حوادث سبب ساز به فوت، زیان های مالی جبران ناپذیری به راننده مقصر وارد خواهد شد. از دیگر موارد تعیین کننده حق‌بیمه، میزان پوشش مالی این مدل از بیمه است. این مقدار پوشش، مقدار تعهد مالی کمپانی بیمه را در برابر بیمه ‌گذار تعیین می‌ کند. بیمه مرکزی دستکم مقدار پوشش مالی را به جهت سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۶ میلیون تومان گزینش کرده است. بیمه‌ گذار حیاتی پرداخت حق ‌بیمه بیشتر، می‌تواند پوشش مالی بالاتری را خریداری کرده و از سرویس ها بیشتری بهره‌ مند شود.
علاوه بر آن، فقط ساکنین شهر تهران می‌توانند از این امکان استفاده کنند و در این مورد خاص، خواسته از تهران، جمع ۲۲ ناحیه شهرداری است. بیمه‌بازار همت مینماید اطلاعات مربوط به بیمه‌های متفاوت را بی‌طرفانه در اختیار افراد قرار دهد، تا بتوانند اصلی آگاهی کامل، بهترین انتخاب را به گزارش این سایت زمان خرید بیمه‌ موردنظرشان داشته باشند. شخص ضرروزیان چشم می تواند قبل از صادر شدن رأی پایانی طبابت رسمی و رأی پایانی دادگاه به شرکت بیمه مقصر مراجعه کرده و تا 50 % ضرر و زیان خود را به صورت علی الحساب اخذ کند و الباقی زیان را پس از صادر شدن رأی آخرین دادگاه اخذ نماید.

جریمۀ دیرکرد بیمه‌‍ فرد ثالث

لذا شرکت بیمه ضرر مالی وارد شده را تا سقف خریداری شده توسط بیمه گذار پرداخت می نماید. همانطور که متوجه شدید سقف تعهد در پوشش مالی متغییر هست و اساسی پرداخت حق بیمه بیشتر امکان خرید پوشش مالی بخش اعظم وجود دارد. بیمه شخص ثالث را می توان یک عدد از مهم­ترین و پرطرفدارترین بیمه ­نامه­ های آیتم استعمال توسط صاحبان اتومبیل درایران دانست. یک عدد از عوارض فراگیری خرید کردن بیمه ثالث، اجباری بودن همین بیمه طبق قوانین جمهوری اسلامی کشور‌ایران و همچنین آمار بالای حوادث و تصادفات رانندگی است. در همین صورت افراد می توانند مانع بسیاری از خسارت های مالی جبران ناپذیر شوند. همینطور در شکل نداشتن بیمه شخص ثالث، خودرو جریمه می شود و به پارکینگ منتقل خواهد شد. به طور کلی هر راننده‌ای می بایست از تاریخ انقضای بیمه طومار خویش مطمئن باشد تا در صورت پیدایش حادثه عواقب سنگین جبران خسارت‌ها بر عهده راننده مقصر نباشد. بله ، حیاتی توجه به تبصره ماده 6 قانون بیمه فرد ثالث ، فروشنده ماشین می تواند تخفیفات عدم ضرر بیمه ثالث جمهوری اسلامی ایران خویش را به وسیله نقلیه تازه خویش منتقل نماید. زمان تمدید بیمه نامه و در شرایطی که از محل بیمه‌نامه پیش، هیچ خسارتی پرداخت نشده باشد، تخفیف هایی در بررسی بها بیمه طومار بررسی و اعمال می شود. در غیر همین صورت زمان تمدید بیمه نامه، نه صرفا تخفیف عدم ضرر در حیث گرفته نمی شود، بلکه جریمه سوابق ضرر و زیان بیمه‌نامه شخص ثالث نیز به بیمه نامه نو بیش تر می‌شود. جرح و نقص کاربر و از عمل افتادگی دائم یا موقت و فوت و خسارتهای مالی پیامدهای ناگوار و زیانبار حوادث ماشین هستند. زمانی شخصی در اثر تصادف آسیب دیده می‌شود، معالجه و مداوای او مستلزم هزینه‌های سنگینی هست که تامین و جبران آنها مدام از عهده مجروح یا استدلال ضرر و زیان برنمی‌آید و آن‌ها را در وضع و اوضاع دشواری قرار می‌دهد.
برای کسب دیتاها بخش اعظم و آشنایی حساس خدمات فوق‌العاده آسماری این اکنون دارای شماره تلفن ۰۲۱۴۳۴۱۷ تماس حاصل کنید. چنانچه جایی که از آن بیمه خریده‌اد، ورشکته شود و یا این که دفترش را تعطیل کند، تکلیف شما چه خواهد بود؟ قانون از قبل به همین موضوع فکر کرده و اساسی ساخت صندوقی اختصاصی در این حالت از خریداران بیمه نگهداری خواهد کرد. این صندوق موظف هست کلیدی انتقال میزان دارایی و اموال کمپانی بیمه؛ مشکلات را برطرف کردن کند و خسارات وارد شده را بپردازد. البته اگر شما از بیمه ماهان بیمه را دریافت نمایید و در واقع خرید آنلاین و استعلام بیمه فرد ثالث را انجام دهید، بی‌شک صرفا از بیمه‌های معتبر و مضاعف خوش‌نام بیمه خریده‌اید و هیچ گاه ضروری نمیباشد نگران این قبیل مشکلات باشید. امروزه استعلام بیمه شخص ثالث و خرید بیمه ثالث سریع‌تر و راحت‌تر از هر زمان دیگری شده است. بیمه‌ای که می‌تواند از راننده در برابر موضوعات اهمیت و گوناگونی نگهداری کرده و به رفع خصومت‌ها برسد.
به استناد تبصره دو ماده 6 دین طومار مذکور در حالتی که در طول مدت دارای بیمه فرد ثالث خسارتی از محل بیمه طومار پرداخت شود هنگام تمدید بیمه نامه به تناسب جور و تعداد ضرروزیان تخفیف عدم خسارت به توضیح جدول تحت کاهش خواهد یافت . قوه قضاییه رقم دیه سال ۱۴۰۱ را در ماه‌های غیرحرام ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. مقدار پوشش جانی بیمه شخص ثالث در ماه‎‌های حرام( رجب، محرم، ذی القعده و ذی الحجه) معادل ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود. ممکن است بیمه‌گذار به دلایلی مثل تفاوت ارزش یا عدم راضی بودن از شیوه سرویس‌ دهی کمپانی بیمه و غیره، تمایل به تمدید بیمه شخص ثالث خویش از طریق شرکتی دیگر داشته باشد.
كوپن بيمه فرد ثالث در سال 97 حذف شده می باشد و بيمه‌نامه فرد ثالثي كه از اين به آنگاه خريداري مي‌كنيد كوپن ندارد. کلیدی اينكه كوپن بيمه نشان دهنده تعداد خسارت اتومبیل محسوب مي‌شود ولي از آنجا كه داده ها هر فرد در سيستم بيمه موجود میباشد لذا حضور كوپن بيمه خيلي ضروري نيست. طبق ضابطه جديد بيمه شخص ثالث درصورتي‌كه راننده مقصر به دليل رعايت نكردن قوانين راهنمايي و رانندگي منجر پیدایش رخداد شده باشد، بايد بخشي از ضرروزیان وارد شده را پرداخت كند.