مدلهايي از اين كفش كه منگوله دار میباشد نسبتا رسميتر هست و مهم كتشلواري رسمي و كاري بهخوبي ست ميشود. همین فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «یکی از اتفاقهای مثبتی که در دولت سیزدهم شکل دیتا و امیدواریم این رویکرد ادامه دار باشد، ثبات قوانین است، همین دولت نسبت به تغییر و تحول قوانین و بخشنامهها کاری انجام نداده و اما در بعضا موارد تسهیل هم رخ گرفته است.» شرایط مجوزهای صادره در بخش جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری نیز گویای آن می باشد که طی سال جاری بر تعداد مجوزها افزوده شده است. وى با اشاره به كفش هاى ورزشى و يا شبيه اسپرت كه راحت ترين كفش هاست، اعلام كرد: كفش هاى چرمى مطلوب ترين کالا كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. آمار تجارت جمهوری اسلامی ایران در بخش واردات طی 9 ماه 1400 نشان می دهد که حدود 30.1 میلیون تن جنس وارد مرزو بوم شده میباشد که همین عدد در مقایسه دارای مدت شبیه سال گذشته 19.8 % ارتقاء پیدا کرده است، همچنین ارزش واردات این حجم از کالا 36.9 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده رشد 37 درصدی نسبت بهمدت مشابه سال 99 است. در همین فی مابین محصولات فولادی نیز کاهش 5.8 درصدی کفش اسپرت مردانه لژدار تولید را داشتهاند. 2-پاها به طور طبيعي در ساعات انتهايي روز اندكي ورم ميكنند به همين خاطر بهترين زمان براي اندازه كردن كفش دوره و پس از غروب آفتاب است. 18-تحت تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آنها شما را ترغيب ميكنند تا هر كفش تنگ و نامناسبي را خريداري كنيد. بيشتر مردمان در انتخاب كفش به زيبايي و رنگ و طرح آن دقت مي كنند نه به فاكتورهاي استاندارد آن و اين منجر آزارهاي درازمدت در آن‌ها مي شود. نكته اهمیت اين هست كه پا در زمان حركت بايد در يك حالت ثابتي بماند. تكرار اين حركات منجر مى شود تا ورمى كه در نصیب هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. اين متخصص طب فيزيكي و توانبخشي اهمیت بيان اينكه بر مغایر تصور مردم به خصوص زنان كه صندل و دمپايي را سهل وآسان ترين كفش ميدانند، كفش مطلوب كفشي است كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتي الامكان در ساعت ها بعد ازظهر كه پا به بزرگترين حجم خویش رسيده انجام شود. مهم آل علي هر كه در به زمین خورد ، ور به‌زمین‌خورد . كفشهاي پاشنه تخت، چون حالت ضربه گيري در پاشنه ندارند، هنگام راه رفتن منجر درد پاشنه مي شوند.

ایندکسر