عوارض عمل ژنیکوماستی در مردان چیست؟

ژنیکوماستی یکی از درمانهای اثر گذار در کمتر بافت نیکی چندان دیدنی سینه در مردان است. ژنیکوماستی ممکن است روی هر دو سینه و یا به طور نامتوازن صرفا بر بر روی یک عدد از سینههای فرد اثر بگذارد. البته برخی عوارض ممکن میباشد سبب کوچکتر و یا بزرگتر شدن عضوی از بدن شود. دکتر معالج میبایست مطمئن شود که تورم پستان در واقع ژنیکوماستی میباشد و نه ناراحتی بالینی دیگر. چون در رخ ادامه پرورش پستان ممکن می باشد در آینده به اقدامات ثانویه نیاز باشد. مشکلات کبدی و داروهای سیروز اساسی ژنیکوماستی همراه است. داروهای ضد اضطراب ، نظیر دیازپام (Valium). داروهای تخلیه معده ، مانند متوکلوپرامید (Reglan). داروهای ضد افسردگی های سه حلقه ای. بیش از نیمی از نوزادان پسر به عامل اثرات استروژن مادرشان حساس پستان های پهناور متولد می شوند. ترفند آئرولا یا این که برداشتن نوک پستان اضطراری است. در عمده موردها ، بافت متورم پستان طی شش ماه تا دو سال سوای درمان از در بین می رود. تا زمانی که از داروهای مسکن (خوابآور) استفادهمیکنید به سراغ رانندگیکردن نروید. از مواد مخدر استفاده نکنید و از مواردی زیرا استروئیدها و آندروژن ها ، آمفتامین ها ، هروئین و ماری جوانا جلوگیری کنید. جهت در اختیار گرفتن وزن و کاهش چربی، در جهت کاهش میزان سینه ها، در روز 3 وعده غذایی مهم خود را میل نمایید و قطعا 2 بین وعده هم در برنامه روزانه خویش قرار gynecomastia به این معنی که چی دهید. اما نکته واجب به ذکر همین هست که اگر او‌لین علائم ژنیکوماستی را مشاهده کردید حتماً بایستی به متخصص مراجعه کرده و آزمایشات ضروری را انجام بدهید زیرا گاهی زمان ها تغییرات صورت داده در بافت سینه نشانهای از سرطان میباشند البته اشخاص به ادله این که فکر می‌نماید در گیر ژنیکوماستی شدهاند، به متخصص مراجعه نکرده و سرطان در تن آن ها پیشروی میکند. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه سایت ژنیکوماستی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
برج خنک کننده در یک نگاه