معرفی مهمترین و کلیدیترین نقش های بازی مافیا

اهمیت این‌که ابتدا بازی میپرسد سن بازیکن ذیل ۱۵ می باشد یا بالای آن البته به راحتی و اصلی فشردن سوییچ «بالای ۱۵ سال» هر نوپا صغیری میتواند راهش را به عده گشوده نماید (در دو بازی شاهد حضور پسر نوجوانی بودم که اتفاقاً مهم وویس هم بازی میکرد و ابایی از لو رفتن نداشت! یک مافیای واقعی بود!). دوم اینکه حتی اگر کلیه نیز همین ردهبندی را رعایت نمایند بازهم ناهمگونی سنی افراد زیاد هست (بر اساس صداها می‌شد فهمید در یک بازی از ۱۵ تا ۴۵ ساله حضور دارند). نکته دوم : در صورتی که فراماسون تایلر را بیدار نکرد و کشته شد تایلر تبدیل به شهر بی آلایش می‌شود و هیچ قابلیتی ندارد و کسی را نمیتواند بیدار کند. اصلی اتمام به دور نخستین وارد شب معارفه میشوید و از شبهای آینده هر شخصیتی میتواند در روزگار خاموشی (تقریباً ۳۰ ثانیه) از قابلیتهای ویژهاش به کارگیری کند. در یک بازی 10 نفره، حداقل سه شخص مافیا هستند، در شب اولیه به وسیله راوی (God) این مجموعه کلیدی یکدیگر آشنا میگردند و از نقش هایی که دارا هستند مطلق خواهند شد، این مجموعه باید تلاش کنند که مراقب یکدیگر باشند و در ارتفاع بازی نقش خود و تیمشان را حفظ کنند. قدرتمندترین شخصیت در بازی مافیا هزار چهره است، که حتی سندیکا نمی تواند در برعلیه او کاری انجام دهد.او می تواند در ارتفاع بازی 24 ساعت نقش کسی که از بازی دارای رای گیی خارج شده را بر عهده بگیرد. برای مثال، درصورتیکه شهروندان در روزهای قبل دو مافیا را زدهاند و صرفا یک مافیا باقی ما‌نده است، خدا نباید بگوید: «مافیا بیدار بشه»، بلکه بایستی بگوید: «مافیاها بیدار شوند» (تا شهروندان متوجه نشوند که فقط یک مافیا باقی باقی‌مانده است). «مافیا در شهر (مافیا آنلاین)» اثری اندوریدی ساخته آمیتیس گیمز می باشد که ما در بازینگار ورژن ۱.۶۳ آن روی کافه بازار را مورد بررسی قرار دادهایم. از طرف دیگر، هنوز سیستم حریفیابی بر پایه تجربه در بازی احیا نشده و به همین ترتیب منِ کمترین (با تجربه کلاً ۵ بازی) در کنار کسی قرار میگیرم که ۱۱ سال می باشد در روسیه و ایتالیا سرگرم به دست آوردن تجربه در همین اثر بوده! اصل همین بازی بر اساس ی مذاکره و مجاب کردن پیش می رود و شما به عنوان یک شهروند بایستی کارایی نمایید تا شهروند های دیگر را شناخته و متحد شوید و مافیا تشخیص بدهید و خارج شان کنید ؛ ولی به عنوان یک مافیا می بایست همت کنید تا اتحاد شهروندی را شکسته، مصاحبه نمایید و آن ها را فریب بدهید که شما هم یک شهروند می‌باشید تا به شما اعتماد کنند و اهمیت یاری شهروندان ضعیف و بی تجربه شهر را نابود کنید. امروز میخواهیم حیاتی محصولی آشنا شویم که تجربه مافیا را به گوشی هوشمند شما منتقل میکند. مافیای دو رای : شخصی است که سپس از بیدار شدن اصلی مجموعه پدرخوانده به طور جداگانه بیدار میشود و شخصی را انتخاب میکند. کشیش : شهروندی میباشد که در فاز شب اساسی ندای گاد بیدار می شود و شخصی را که حدس میزند به وسیله ناتاشا لال شده باشد ، انتخاب می کند می نماید که در فاز روز لال بازی مافیا چند نقش دارد نباشد. و بازی وارد فاز شب میشود. با آغاز دور، به رخ تصادفی نقشی به جهت شما گزینش می شود و کلیدی صدای راوی به فرایند متعدد روز و شب و حرف و رایگیری و غیره جهت دهی میشوید. یکی از رویکرد هایی که در این سطح به جهت شناسایی دیگران به شما یاری می کند، پرسیدن سوال های روشن دارای ربط کلیدی نقش افراد است. اگر در internet بازی را انجام می دهید معمولا گرداننده نقش ها را در پی وی هر شخص می فرستد و از به عبارتی اولیه بازی به همگی نقش ها درایت داراست و همینطور به جهت مافیا یک گروه درست می نماید و به رییس مافیا اسامی همپا هایش را می دهد و رییس مافیا به جهت مشورت و شناختن همدیگر می تواند همپا های خود را عضو گروه نماید. نقش مدیر مافیا در بازی شهروند و مافیا مسئولیت سوق‌دهی تیم اش رو دارد و در نهایت رییس مافیاس که تصمیم میگیرد در شب به چه کسی شلیک کند و کدام یک از اشخاص تیم شهروندان کشته شوند. اسنایپر مهم دستکم ۱۱، نقش ساقی حساس ۱۳ نفر، ناتاشا و کشیش اصلی ۱۵ نفر، فراموسون و تروریست به جهت عمده از ۱۷ نفر به بازی افزوده می شوند ولی همین صرفا یک سفارش است. سپس از این‌که همگی از نقش های خود مطلع شدند، اصطلاحا گفته می شود شب می شود و همه مجبورند چشمان خود را ببندند. اگر نقش همین اشخاص لو برود، از هیجان بازی ناچیز میشود. البته شما دارای تعداد ناچیز هم میتوانید همین بازی را حیاتی نقش های محدود خیس بازی کنید. شخص بایستی در ارتفاع بازی عملکرد کند که نقش خویش را از بقیه بازیکنان پنهان نگه دارد. حساسیتی که این دو نقش یا بعضا نقشهای دیگه دارن، به طوریه که بر روی بازی همهی اشخاص تاثیر میذاره. امروز قضیه فرق کرده و حساس شنیدن نام مافیا ذهنمان به سمت یک فعالیت گروهی مالامال معضل و هیجان انگیز می‌رود که افراد در دو مجموعه و در قالب نقشهای گوناگون روبروی نیز بازی میکنند. برای کسانی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از بازی مافیا گروه وانتونز ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
بررسی و آشنایی کلمه با برج های موجود در پروژه زاگرس