پخش الکترود استیل جوش و برش آریا

در تمامی همین روشها فلاکس هم زمان دارای ذوب فیلر اساسی ایجاد گاز هایی از وصال هوا به منطقه قوس دوری نموده و مذاب آن به دلیل سبکی سریعاً بر روی فلز جوش در اکنون انجماد قرار گرفته و آن را تا مرحله سرد شدن حفظ می نماید. اکسید های سطحی احتمالی را نیز کلیدی روش اسید شویی یا روشهای مکانیکی مثل سند بلاست یا این که گریت بلاست، برس زنی حساس برس هایی از فرآورده استیل قابل حذف می باشند. در جوشکاری سربه سر قطعات نازک تر از حدود ۵ میلی متر ورق استیل به خصوص گونه های آستنیتی، به جهت خودداری از اکسیداسیون فلز جوش یا قطعه کار از پشت، استفاده از گاز حافظ آرگون پشت بند پیشنهاد می گردد. در این نحوه که به آن تیگ (TIG) نیز گفته می شود، قوس الکتریکی ما در بین الکترود غیر مصرفی تنگستن (یا تنگستن-توریم) و قطعه عمل برقرار شده و گرمای حتمی جهت ذوب فیلر فارغ از روکش که به وسیله اپراتور به منطقه جوش وارد می شود، به وجود می آید. به دست آوردن جوش بدون عیب مخصوصاً در نحوه های بدون فلاکس (روش های حفظ کننده اصلی گاز) اعتنا بیشتری حتمی دارد. همین موضوع مخصوصاً در فولاد های نسل دوم و سوم فریتی که قبل از جوشکاری مهم چقرمگی بالایی می قیمت الکترود استیل 304 باشند حیاتی دارد. به طور کلی برای آلیاژهای حساس همین مجموعه مخصوصاً نسل سوم از طرف سازندگان آنها، فیلرهای عمدتاً به شکل مفتول جهت جوشکاری حساس روش های نگهدارنده گازی تولید میشوند. برای روش های غیر اتوماتیک تیگ و قطعات نازکتر طبق معمول آرگون ارجحیت دارد. همچنین در شیوه های اتوماتیک تیگ، می توان شتاب بیشتری اعمال نموده و جوش با ظاهر زیباتری به دست آورد. 7-از مرطوب شدن روکش الکترود جلوگیری نموده و ترجیحاً قبل از مصرف آنها را در آون حرارت داده تا رطوبت ظاهری و شیمیایی آن تبخیر گردد. هلیم گرمای بیشتری تولید نموده و شکافت بیشتری دارااست و براین اساس در قطعات قطور تر می قدرت از آن به کار گیری نمود. اما وجه مشترک تمام آلیاژهای فوق در جوشکاری، لزوم حفظ کافی فلز جوش از اکسیداسیون، تمیزی قطعه قبل از جوشکاری، گزینش طرز جوشکاری مناسب، رعایت پارامترهای الکترود استیل غزاله جوشکاری و .

حتما بخوانید:
بررسی کلاس عایق بندی تجهیزات الکتریکی