1- پیستون های چدنی : این پیستون ها عمده در قبلی ساخته میشدند و حساس خاصیت لغزشی خوب تر و انبساط کمتر میباشند . نزدیک شدن مرکز ثقل اتومبیل به زمین به این معنی که بهتر شدن فرمان پذیری خودرو. یکی از از ویژگیهای همین گونه موتور این است که می توان آن را نزدیک کف اتومبیل قرار بخشید و به همین وسیله، مرکز ثقل اتومبیل را به زمین نزدیک کرد. برای دوری از زدن پیستون در بسیاری از موتور ها از پیستون هایی استعمال می شود که گژن پین آنان اندکی خارج از مرکز است.این خارج از مرکزی به طرف دامنه پیستون میباشد که منزله مرحله فشار گیر دارای (شکل ۱۰) فعالیت می کند. به عبارتی طور که می دانیم، کار یک پیستون در موتور خودرو، شبیه به وظیفه پاها در دوچرخه سواری است. پیستون های بزرگتر و فشار گاز بخش اعظم اقتدار بیشتری را تأمین می کند. موتور سیکلت ها عمده در بین ۱ تا ۴ سیلندر دارند. به خصوص در صورتی که تعداد سیلندرها عمده شود. کمپانی پیستون کشور ایران از یک میلیون عدد پیستونی که در سال ۱۳۷۲ برنامه تولیدش بود اما محقق نشد و فکر می کنم ۸۰۰ هزار تا محقق شده، امروز برای سال ۱۳۹۹ به رخ قطعی و اجرایی، برنامه ساخت ۶ میلیون عدد پیستون را دارد و همین شش میلیون عدد قطعا انشاءالله محقق می شود. براساس گزارش هایی که خوانده ام، حداقل ۱۵۰ هزار نفر در قطعهسازی تعدیل شدند، ولی من با افتخار به شما عرض می کنم که دارای حمایت های آقای عباس ایروانی ریس مجموعه قطعات خودرو عظام، شرکت پیستون جمهوری اسلامی ایران در سال قبلی نهتنها نیروی انسانیاش را حفظ کرد، بلکه ما ۱۰۰ نفر نیروی برنا از شهر تبریز جذب کردیم و خوشبختانه اینها امروز با طیب خاطر در همین کمپانی مشغولند و عمل میکنند. پیستون ایران در سال ۱۳۵۲ در هنگامی که اولین جرقههای قطعه سازی در مرز و بوم شکل گرفت، اهمیت سرمایهگذاری مشترک یک تیم اهل ایران حساس شرکت ماهله آلمان (Mahle) تاسیس شد و ایجاد خودش را در راستا ایجاد اشکال پیستونهای ماشین های دیزلی و بنزینی آغاز کرد. پیستون کشور‌ایران در سال ۱۳۷۲ درحالی که مهم مشکلات فراوانی روبرو بود، بر اساس سیاستهای دولت وقت مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی توسط تیم عظام خریداری شد. حلقه پیستون یا حلقه موتور بر حسب کاری که انجام می‌دهد و همچنین محل قرارگیری آن‌ها بر روی پیستون به دو دسته تقسیم میشوند. پیستون یک عدد از قطعاتی میباشد که در انواع موتور احتراقی چشم می‌گردد و جزء جداییناپذیر آن ها به شمار میرود. همانگونه که ذکر شد پیستون اولی قطعه متحرک موتور میباشد که باعث می گردد تا انرژی آزاد شده از احتراق سوخت در دسترس قرار بگیرد. به میزان هوایی که درون همهٔ سیلندرهای یک موتور جا میگیرد، حجم موتور میگویند. به برهان این که پیستونهای این اتومبیل مشابه دستان یک ورزشکار بوکس حرکت میکند، به آن موتور بوکسوری هم میگویند. هنگامی موتور واضح هست پیستون و رینگ ها بر روی لایه ای از روغن حرکت می نمایند که این فاصله را پر کرده است.اگر خلاصی پیستون خیلی ناچیز باشد،در سرانجام اصطکاک بسیار وسایش شدید،توان موتور کاهش می یابد.در همین شرایط ممکن میباشد پیستون به جداره سیلندر بچسپد و به اصطلاح گریپاژ کند.اگر خلاصی پیستون بیش از حد باشد سبب ساز زدن پیستون در کورس اقتدار می شود. پیستون ها غالبا از آلیاژ آلومینیوم چدنی ساخته می شوند. نشت مضاعف بنزین از سر پیستون و به کار گیری از رینگ نامرغوب از عواملی هستند که سبب ساز خراب شدن این قطعه در هنگامی کوتاه خواهند شد. نکته مهم: رواداری ناکافی می­تواند منجر قفل شدن پیستون در درون سیلندر شود. پیستون هم از همین قاعده مستثنا نمی باشد و به جهت حرکت راحت و بدون ایراد درون سیلندر نیاز به روغنکاری دارد. با وجود تمام تحریمها و کل فشارهایی که از جوانب مختلف، چه به لحاظ تغییرات نرخ ارز و چه به لحاظ مشکلاتی که به جهت بعضی از اثاثیه یدکی مواجه شدیم، ما در سال ۹۸ بالاترین رکورد تاریخ این کمپانی را داریم تصویب می کنیم و از مرز پنج میلیون عدد انشاءالله عبور می نماییم و این ارتقا تیراژ در سالی دارااست رخداد میافتد که انتظارها کلیه همین بود که صنایع ما دارای مشکلاتی که دارند، اهمیت کمتر ساخت و اهمیت تعدیل نیروی انسانی مواجه شوند، ولی آفریدگار را شکر حساس سعی مدیران ارشد مجموعه، صاحبان سهام و همینطور مدیران متخصص و فنی شرکت و پرسنل این شرکت، امروز علاوه بر اینکه در گیر این بحرانها نشدیم، ۵ میلیون عدد که در تاریخ همین شرکت بینظیر و بیسابقه می باشد مالک پیستون سازی تبریز را رد میکنیم. گروه عظام و شخص آقای عباس ایروانی در جلسات و بازدیدها همیشه به ما بر خودکفایی و استفاده از دانش مهندسان اهل ایران تاکید داشتند و همواره علاوه برموضوعات مالی و سرمایه ای، از پروسه خودکفایی و داخلی سازی حمایت ویژه سایت کمپانی پیستون سازی تبریز ای کرده اند. موتور های ۶ سیلندر خطی مهم این که از توان خوبی بر خوردارند، ولی یک مقدار درازند و جا دادن آنان در پایین کاپوت یک مقدار خلل است.

ایندکسر