چگونه صدای شاتون ،گژنپین ،سوپاپ و پیستون موتور را تشخیص دهیم ؟

رینگ چسباندن هنگامی شکل می دهد که رینگ، خواص ارتجاعی خویش را از دست داده است، پیستون در باطن سیلندر به سختی حرکت می نماید و روغن به میزان مطلوب تقسیم نمی شود. تقریباً تمامی پیستون های مدرن اصلی دریچه ای هستند که فاصله ای را در اطراف دریچه ها در بالای ضربه پیستون ایجاد می کند. زمانی پیستون در نقطه مرگ بالایی یا پایینی متوقف می شود و آنگاه در جهت عکس به حرکت در می آید توشه وارد به یاتاقان را تغییر تحول می دهد. تاج پیستون (سر پیستون) مرحله فوقانی پیستون (بالاترین نقطه نسبت به سرسیلندر) است، که حین عملکرد موتور ذیل نیروها و دماهای مضاعف شدید قرار دارد. صدای حلقه پیستون مشابه صدای سوپاپ و تاپیپ است ولی صدای حلقه در زمان عجله گیری موتور بلندرتر می باشد . در صورت تحت ، یک مثال پیستون را مشاهده می کنید. شیار حلقه یک تورفتگی بر بر روی گوشه و کنار بیرونی این قطعه است، که به جهت قرارگیری حلقه تعبیه شده است. روغن مازاد آنگاه از طریق بریدگیهای بر روی رینگ به مخزن روغن باطن پوسته موتور برمی­گردد. 3 ـ وجود شكافهای حرارتی روی پیستون : همین شكافها به شكل T و در دامنه پیستون تعبیه میشوند و در اثر گرما همین شكافها به نیز رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر پرهیز میكنند و در ضمن كمترین لقی میان پیستون و سیلندر را ساخت می کنند كه سبب افزایش كمپرس و اقتدار موتور میشود . ۳ ـ وجود شکافهای حرارتی روی پیستون : این شکافها به رخ T و در دامنه پیستون تعبیه می‌شوند و در اثر گرما این شکافها به هم رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر پرهیز می‌کنند و در ضمن کمترین لقی فی مابین پیستون و سیلندر را تولید می‌کنند که سبب افزایش کمپرس و توان موتور می‌شود . این صدا زوزه ای می باشد که حین قلیل گاز دادن به ازای به دور موتور یگانه یا این که مقدار مشخصی بازشدگی دریچه گاز به وجود می آید . چنانچه زمان بالا داخل شدن پدال گلاچ صدای تیز و شدید و به هم خورن دو شیو شنیده شود ، اشکال از بازویی صفحه کلاچ و یا از بلبرینگ آن میباشد که یا این که عالی روغنکاری نشده و یا این که سائیده شده می باشد . برای آزمایش به موتور گاز داده و به صدای یاتاقان گوش بدهید . به همین عامل هست که معاینه ظریف پیستونها می تواند به مکانیک ها یاری نماید که منشا پیدایش اشکال در موتور و یا این که تنظیم نبودن موتور را بتوانند تشخیص دهند . که علاوه بر کمتر دانسیته پیستون،رواداری ضروری را برای مدت زمان اجرام خارج از مرکزی که بر بر روی میل لنگ قرار دارا هستند مهیا کند. دامن پیستون نزدیک ترین نصیب آن به میل لنگ بوده است. همین حرکت پیستون سبب به وجود داخل شدن چهار کار اهمیت موتور می گردد چندین شیار در نصیب سر پیستون قرار دارد. پیستون یکی از قطعات متحرک و دارای موتور میباشد که در داخل سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام دیتا تا چهار سطح کلیدی چرخه به این معنی که مکش ، چگالی ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) شکل گیرد. نکته مهم: رواداری ناکافی می­تواند منجر قفل شدن پیستون در باطن سیلندر شود. همین ایراد هنگامی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به باطن گوشه و کنار احتراق وارد شود و همین موجب شکسته شدن آلومینیوم و سوراخ میل کردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر قابلیت دارد باعث خوردگی کناره سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، درصورتیکه مایع نشت کرده اندک باشد به شکل یک لکه سیاه ریز بر روی واشر سیلندر معلوم میشود. پیستون دیزل ژنراتور قطعه ای استوانه ای صورت در موتور است، و بر اثر نیروهای حاصله از پروسه احتراق در باطن محیط سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می­دهد. درصورتیکه صدای غیرعادی از موتور شنیده می‌گردد یکی از از عارضه ها آن میتواند خراب بودن شاتونها باشد. اندازه شکاف عمودی پیستون،نشان دهنده مقدارارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش ازاندازه پیستون،باعث لرزش وتکان زیادپیستون درسیلندر میشودونیزآن راازحالت اهمیت خودخارج میکند.درچنین حالتی نشت گازازکناره های پیستون،افزایش یافته،روغن سوزی موتور زیادترمیشود.اگرشیارروی پیستون کاملاعمود باشد،درسیلندرخط ایجادمیشودودردیواره،برآمدگی به وجود می آید.لذاشیارراکمی مایل می سازند. مواد به کار رفته در ایجاد این قطعه و طراحی آن به تداوم و عملکرد کلی یک موتور کمک میکنند. زمان فعالیت حساس حلقه پیستون می بایست غایت اعتنا را به عمل موفقیت چرا که چدن در درمقابل زخم بسیار کلیدی است. به همین عامل در هنگام خرید کردن بوش و پیستون زانتیا 1800 الدورا بایستی به نمایندگی های مجاز و معتبر مراجعه شود. تمام حلقه های پیستون به کار رفته در موتورهای Briggs & Stratton از محصول فولاد چدن می­باشند. حلقه های همین قطعه به کار رفته در موتورهای ریز عموما شامل رینگ فشاری، رینگ وایپر و حلقه روغنی می­باشند. نصب رینگ روغنی در جهت اشتباه زاویه پخی (رو به رینگ فشاری) می­تواند باعث بالا رفتن بوش پیستون tu5 مصرف روغن شود. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بسیار بیشتر در مورد آموزش رینگ پیستون لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

حتما بخوانید:
راه های آسان برای تبدیل طراحی داخلی به موفقیت